Oběžná aktiva v ruštině

5502

Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek, do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek.Krátkodobý majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti, která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou.Toto jsou zásadní rozdíly oproti dlouhodobému majetku, jehož délka použitelnosti je z

ISBN 80-7200-577-4. str. 18. zobrazit Aktiva představují v účetnictví všechno, co účetní jednotka vlastní a v budoucnu jí to přinese ekonomický prospěch (tj. například majetek, zásoby, peníze, licence,). Opakem aktiv jsou pasiva, která představují závazky, vklady vlastníků do společnosti, zisky (ztráty) minulých let a výsledek hospodaření běžného roku. Oběžná aktiva bývají obvykle likvidní.

  1. Soulja boy.com
  2. Rozhovor s glasscard mastercard
  3. Gta v převod peněz mezi znaky
  4. Ověřit kapitál jeden pokladní šek
  5. Sa rand směnárna
  6. Jak propojit váš paypal s ebay
  7. Převést chf na indické rupie
  8. 150 pesos na dolary v roce 1960

kolikrát je podnik schopen uspokojit věřitele, kdyby proměnil veškerá oběžná aktiva v daném okamžiku na peněžní prostředky. Krátkodobá (oběžná) aktiva Mezi majetek, který společnost obvykle drží maximálně 1 rok, patří např. zásoby, materiál , krátkodobé pohledávky , peněžní prostředky, peníze na účtech v bankách , krátkodobé investiční instrumenty apod. Modul procvičování ruských slovíček umožňuje uživatelům opakovat a aktivně procvičovat získanou slovní zásobu. V některých rozvahách (např. v ČR) se lze s krátkodobými aktivy setkat pod označením „oběžná aktiva“.

Krátkodobá (oběžní) aktiva - spotřebovávají se a se spotřebou majetek zaniká, zůstávají v podniku kratší dobu, nežli jeden rok (např. materiál, výrobky, zboží, ale také pohledávky) Ostatní aktiva; Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv.

Cizí zdroje 5/10 V závere som stručne charakterizovala prejavy neverbálnej komunikácie. Mgr. Antónia Rovderová: Bez vody niet života: Práca sa zameriava na prípravu vyučovacej hodiny prírodovedy v štvrtom ročníku s použitím prezentácie na interaktívnej tabuli. V motivčnej časti žiaci charakterizujú čo je voda, význam vody.

Oběžná aktiva v ruštině

Přiřaďte účetní položku k nadřazené položce v rozvaze: Oběžná aktiva . Dlouhodobá aktiva . Vlastní kapitál . Cizí zdroje 5/10

Podle jejich původu jsou zařazeny do kategorievlastní a půjčené. První jsou neustále v rukou podniku a mohou je kdykoli zbavit. Ty zpravidla představují úvěrové zdroje a jsou určeny k řešení dočasných úkolů. Oběžný majetek (Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva. Krátkodobá (oběžní) aktiva - spotřebovávají se a se spotřebou majetek zaniká, zůstávají v podniku kratší dobu, nežli jeden rok (např. materiál, výrobky, zboží, ale také pohledávky) Ostatní aktiva; Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. Oběžná aktiva ve formě krátkodobých finančních investic jsou krátkodobá finanční aktiva po dobu nepřesahující jeden rok, která podléhá volné realizaci v jakémkoliv časovém intervalu.

131 Novotný 1992: 206-208.

Oběžná aktiva v ruštině

Způsoby překladu Popisný překlad je použitelný na přísloví třetí skupiny v případě, že ekvivalent chybí v ruštině. B. V. Cenné papíry v ekvivalenci 1 253 202 1 181 046 C. Oběžná aktiva 402 176 757 774 C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky 4 806 22 465 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 397 370 735 309 D. Časové rozlišení 5 165 5 587 PASIVA CELKEM 18 912 721 18 704 974 Oběžná aktiva Za oběžná aktiva se považuje krátkodobý majetek , do něhož se zpravidla zahrnují zásoby, pohledávky a krátkodobý finanční majetek. Krátkodobý majetek je charakteristický zejména svou délkou použitelnosti , která není vyšší než 1 rok, a taktéž i svou jednorázovou spotřebou . Výpočty: Oběžná aktiva (najdeme v bilanci) jsou stav; náklady (provozní, najdeme ve výkazu zisků a ztrát) jsou tok. Doba obratu (jako zlomek roku) je stav : tok. Přepočteme na dny a máme dobu obratu ve dnech.

Všeobecně se jedná o majetek podniku. Členíme na dlouhodobý majetek, oběžná aktiva a ostatní aktiva. XSonnyk5 - 23. dubna 2014: 31: 0 0. Aktiva.

Oběžná aktiva v ruštině

Oběžná aktiva jsou v podniku dobu kratší jak 1 rok a při použití se okamžitě spotřebují. Mezi přechodná aktiva patří náklady příštích období a příjmy příštích období. Výpočty: Oběžná aktiva (najdeme v bilanci) jsou stav; náklady (provozní, najdeme ve výkazu zisků a ztrát) jsou tok. Doba obratu (jako zlomek roku) je stav : tok. Přepočteme na dny a máme dobu obratu ve dnech.

Oběžný majetek (Current Assets) - krátkodobý, provozní majetek, v rozvaze označený jako oběžná aktiva. Krátkodobá (oběžní) aktiva - spotřebovávají se a se spotřebou majetek zaniká, zůstávají v podniku kratší dobu, nežli jeden rok (např. materiál, výrobky, zboží, ale také pohledávky) Ostatní aktiva; Aktiva a pasiva se v rozvaze zobrazují buď horizontálně ve dvou sloupcích (tzv. Oběžná aktiva ve formě krátkodobých finančních investic jsou krátkodobá finanční aktiva po dobu nepřesahující jeden rok, která podléhá volné realizaci v jakémkoliv časovém intervalu. To zahrnuje investice do různých cenných papírů, bankovních vkladů a dalších nástrojů. V rozvaze jsou zachyceny na levé straně, která představuje majetek podniku (veškeré věci, peníze, pohledávky a jiné majetkové hodnoty nebo hospodářské prostředky).

eminence skin care kde koupit v maďarsku
0,68 jako zlomek a desetinné místo
bitcoin na nákup akcií
tesoz
ch obchodní společnost
priority pass restaurace mco
hk pro nás dolar

B. V. Cenné papíry v ekvivalenci 1 253 202 1 181 046 C. Oběžná aktiva 402 176 757 774 C. I. Zásoby C. II. Dlouhodobé pohledávky C. III. Krátkodobé pohledávky 4 806 22 465 C. IV. Krátkodobý finanční majetek 397 370 735 309 D. Časové rozlišení 5 165 5 587 PASIVA CELKEM 18 912 721 18 704 974

PROCHÁZKA, J. Základy účetnictví v kostce.